středa 11. dubna 2018

Drákula


Drákula, také známý jako Dragon, Amun-Ra a momentálně jakožto Dr. Alexander Sweets, je upír, který se představuje v roli zoologa, aby svedl alespoň jednu ze svých nevěst na scestí a přinutil jie podlehnout temnotě. Je Luciferův bratr (a sám padlý anděl), vyhnaný na Zemi, podobně jako byl Lucifer sražen do pekla.  Je považován za zakladatele,  předchůdce a pána všech upírů a jeho vlastním přičiněním byli někteří proměněni jím samotným na mistry. Stejně jako jeho bratr usiluje o to, aby se minimálně jedna nevěsta stala jeho královnou a poddala se mu duší k pohlcení celého světa do spárů temnoty. Drákulovi však, na rozdíl od bratra, nejde ani tak o celosvětové zničení, jakožto celkovou nadvládu nad vším živým.

Po porážce za Velké války o nebeský trůn, dva bratři, oba andělé, padli z milosti boží a samotným Bohem byli vyhoštěni z nebe: jeden do pekla a druhý na Zemi. Zatímco Lucifer je démonem duchovní podstaty a ovládl podsvětí společně s čarodějkami, které mu slouží k vůli, Drákula je démonem těla, jež může chodit po zemi jako normální člověk, skrývaje svou pravou podstatu v lidské tělesné schránce. Potěšený věčným životem mezi smrtelníky, začal padlý anděl na Zemi svou práci k obnovení své předchozí moci, čehož by bylo možné dosáhnout jen tím, že by získal náklonnost ženy známé jako Matka všeho zla. Drákula, jak padlý anděl nakonec začal být známý po širém světě, našel tuto ženu v podobě Vanessy Ives, jejíž tělo je hostitelem ducha Amunet. Tomu všemu však předcházela dlouhá cesta.

První datované počátky na zemi spadají přibližně do tří tisíc let před naším letopočtem, kdesi na území starodávného Egypta. Zmínky o muži živícím se lidskou krví se rozkřikly po celém království, ale namísto honby a podnikání útoků jeho směrem se mu dostalo zahrnutí přízně ze všech stran. Místní obyvatelé, od otroků až po samotné faraony, jejichž dynastie se střídaly na trůnu. Brzy tohoto neznámého muže měli za samotné ztělesnění boha, za Amun-Ra, vládce všeho. Kněží mu vzdávali hold, ženy se poddávali otroctví vedeného jeho rukou. Každý si přál koupat se v záři jeho pohledu. Tehdy se začaly objevovat popisy jeho služebníků, jakýchsi červenookých démonů se špičatými zuby a holou kůží bez jediného vlasu či chloupku, s kůží pomalovanou hieroglyfy. Někteří z těchto mistrů, jak je sám začal nazývat, byli později zničeni v prach, ať již při nešťastných událostech či pokusech o zničení krve sající rasy. Jen málo z nich přežilo tyto všemožné ataky na svou podstatu a k nalezení jsou už v současné době pouze dva, kteří jako první ochutnali tuto moc z rukou svého pána.

Velký rozkvět Drákula zažíval převážně v pozdním středověku, raném novověku a dobách, kdy se ukrýval v Sedmihradku, též známém jako Transylvánie, odkud se ohledně něj neslo nejvíce pověstí. Cestou ke své legendě, jež děsí děti i dospělé, si získal na svou stranu nemalé množství nohsledů, ale též dvojici dívek - nevěst, jak je s láskou nazýval. Tyto ženy se měly stát klíčem k získání nekonečné vlády nad celou zemí. Později k Veroně a Marishce přibyla ještě poslední dívka, Aleera, jedna z místních lovkyň, která podlehla svodům Drákulova naléhání a nechala se chytit do pasti. Avšak předtím, než byly schopny se mu plně oddat, jejich těla zničil jeden z potomků Gabriela Van Helsinga, který je všechny do jedné zabil. Poničené duše připoutané ke svému stvořiteli nedokázaly nalézt klid a vtiskly se do jednotlivých dívek. Drákula tehdy přísahal, že je nalezne a znovu vybuduje svou pověst, aby nakonec zničil každého, kdo se mu postaví do cesty, v čele s prokletým klanem lovců upírů.

Později toho času začal vystupovat v Londýně pod jménem Alexander Sweets, doktor zoologie s až překvapivými znalostmi v rámci egyptské historie a hieroglyfů. Ve snaze nalézt své milované nevěsty, se pomalu podrobuje společenským nátlakům, neboť v těchto dobách není bezpečné vybočovat z řady. Ne tam, kde sídlí klan nejnenáviděnějšího soka ze všech - Van Helsinga.


https://pd-rp.blogspot.cz/2018/03/drakulovy-nevesty.html

Žádné komentáře:

Okomentovat