středa 28. března 2018

Vzkříšení


 Vzkříšení jsou charakterizováni jako lidé přivedení k životu poněkud kontroverzními vědeckými metodami doktora Victora Frankensteina. Jedná se o poněkud extrémní počin, se kterým by společnost nikdy nesouhlasila. Patrně to je důvod, proč jsou nuceni žít v utajení, minimálně zezačátku. Jeho počiny se nakonec setkaly s úspěchem a to tehdy, když přivedl k životu takzvaného Prvorozeného, monstrum sestávající z dohromady sešitých kusů vrahů a kriminálníků odsouzených k smrti. Ani další pokusy, tentokrát již na celistvých mrtvých lidech, nevyšly v niveč. Prostřednictvím kombinace chirurgických postupů, konzervačních technik a infuze elektřiny poháněné využitím elektrostatické síly blesku, se tito lidé probudili k životu.

Tento podivuhodný experiment se však potýká s jistými problémy. Vzkříšení doktorem Frankensteinem si nevybavují nic z předešlého života. Časem se jejich paměť obnovuje, někdy tento proces trvá déle, jindy eskaluje závratnou rychlostí, což vyvolává v oživeném člověku vztek hraničící s agresí, kdy je schopen přestat racionálně uvažovat a dokonce jeho činy mohou směřovat nejen k ublížení na zdraví, ale též zabití. Na druhou stranu se učí rychleji než běžný člověk a vcelku úspěšně se dokáží zařadit nazpět do společnosti. Zůstávají nepoznamenáni věkem po velmi dlouhý čas, a díky jejich zvýšené odolnosti vůči zraněním, se považují za nesmrtelné. Člověk znalý experimentů doktora Frankensteina by je dokázal rozpoznat - zůstávají jim ledově studené ruce, čímž připomínají mrtvolu.Po svém vzkříšení k životu (odtud tento název) disponují zlepšenými abilitami než průměrný člověk. Mezi ně patří tedy:
  • VELKÁ SÍLA - výrazně vyšší než je úroveň běžné lidské síly
  • POSÍLENÁ ODOLNOST - Střelné i bodné rány na jejich těle mají pramalý efekt, nejedná-li se o přímý zásah srdce, mozku nebo zničení těla (např: rozmáčknutí, roztrhání, apod.)
  • POSÍLENÁ VYTRVALOST - Jen tak je něco neunaví, zvládají i větší fyzickou zátěž
  • NESMRTELNOST - Nestárnou a díky odolnosti zůstává velmi těžké je zabít

Počet vzkříšených je omezen (maximálně 3 - vše na domluvě s hráčem za Victora Frankensteina)

Žádné komentáře:

Okomentovat