čtvrtek 29. března 2018

Lovci


Existence lovců sahá k prvotním dějinám jichž zaniklých civilizací. Tam, kde se nachází nadpřirození tvorové, se objevují i oni, aby splnili své poslání a chránili nevinné před krvelačnými zrůdami a jejich touhami po ovládnutí světa. Samotné počátky loveckých klanů se datují ke Gabrielovi, jednoho z nebeských bojovníků, archandělů a též Levé ruce Boží, jak mu přezdívali, neboť to on byl sesílán na Zemi, by vedl války s temnotou po vzoru bratra Michaela. Lidé jej označovali za posla, který zvěstoval příchod Jana Křtitele a Ježíše na svět, doručoval poselství prorokům a též byl pověřen zničením Jeruzaléma na pokyn svého Otce.

V určitém momentu tak pokaždé obýval tělo člověka loajálního k nebi a Bohu samotnému. Aby mohl pomohl lidstvu přežít neúnavný boj s Prvotními a jejich potomky a věrnými nohsledy, rozhodl se založit klan lovců, v jejichž žilách kolovala archandělova krev, což je důvod jejich vylepšených atributů nad obyčejnými lidskými. Gabrielův klan se rozdělil do několika menších rodů, potírajících zlo v různých koutek Evropy. V Rusku sídlí rod Godunov, Kovalenko a vymírající Mikhailov, kde už zbývají jen poslední dva potomci. Rumunsko ovládali upíři převážně v sedmnáctém století pod vedením Drákuly, zbylo jen pár posledních členů rodů Ardelean a Grigorescu, kteří jsou na pokraji vyhynutí. V oblasti Německa bojují proti stvořením temnoty rody nesoucí jméno Sieger, Luther, kterýžto je z nich nejsilnější. Nemladším z nich je čerstvá větev rodu Wagner, která figuruje v tomto oboru teprve necelé dvě dekády. Francouzskou větev řídí rod Leblanc sídlící v Paříži. Britskou část pak hlídá nejznámnější rod vůbec, Van Helsing, jehož jméno je známé po celé Evropě. Právě tento rod je známý vyhlazením Drákulových nevěst v Transylvánii, neboť se jedná o přímé Gabrielovy potomky, tudíž i nejsilnější po krvi. Každý Van Helsing je považován za existenční nemesis samotného Drákuly.

Výhoda lovců spočívá především v umění boje, ať již se zbraní či bez ní. Vydrží zátěž převyšující běžnou kapacitu člověka, řadí se mezi obratnější jedince i silnější, ač se nevyrovnají nadpřirozeným bytostem v rámci fyzické dominance. Nesporným plusem jsou převážně rychlé reflexy a instinkt, který jim radí v neznámém prostředí. Přesto se valná většina z nich dožívá krátkého života a sotva kdy překročí věkem hranici třiceti let.


Jako lovci, v jejichž žilách koluje krev samotného archanděla Gabriela, jsou jejich schopnosti zesílené na rozdíl od běžných příslušníků lidské rasy.

 • VELKÁ SÍLA - o něco vyšší než u normálního člověka, slabší než u zbytku ras
 • POSÍLENÁ OBRATNOST - dokáže využít prostředí, ve kterém bojuje, ke svému užitku
 • POSÍLENÁ ODOLNOST - vydrží víc ran a zvládne boj i se zraněním, které by jej mohlo ohrožovat na životě
 • REFLEXY - rychleji reaguje na útoky ze strany upírů či jiných bytostí
 • INSTINKT - dokáže vytušit blížící se nebezpečí nebo útok
 • BOJ BEZE ZBRANĚ / SE ZBRANÍ - jejich největší specializace pro boj s nadpřirozenem, obvykle se specializují na jednu z těchto abilit, ačkoliv ovládají obě

Seznam loveckých rodů:
 • RUSKO: Godunov (nejsilnější, nespecifikováno), Kovalenko (nespecifikováno), Mikhailov (2 potomci)
 • RUMUNSKO: Ardelean (2 potomci), Grigorescu (1 potomek)
 • NĚMECKO: Luther (nejsilnější, nespecifikováno), Sieger (nespecifikováno), Wagner (nejmladší, nespecifikováno)
 • FRANCIE: Leblanc (nejsilnější, nespecifikováno)
 • ANGLIE: Van Helsing (nejstarší, hlavní klan, nespecifikováno)

Lovce je možné přeměnit, ale většina z nich si raději zvolila smrt, než-li se stát monstrem.

Žádné komentáře:

Okomentovat